Stołówka

Stołówka 2018-09-24T19:12:27+00:00

Obiady 2018/2019

Konto bankowe do wpłat za obiady:

44 1020 5226 0000 6002 0416 0974

Szkoła Podstawowa Nr 37

ul. Sarbinowska 10

54-320 Wrocław

  • Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu informuje, że chęć korzystania z obiadów należy zgłosić pisemnie w p. 120.
  • Deklaracja jest dostępna w p. 120 oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty.
  • Z obiadów będzie można korzystać dzień po złożeniu pisemnej deklaracji do dnia wskazanego przez Rodzica. Deklaracja może być złożona na kilka miesięcy lub na cały rok szkolny.
  • Po złożeniu pisemnej deklaracji w p. 120, Rodzic/Opiekun prawny otrzyma numer identyfikacyjny (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 1997 nr 133 poz. 833).
  • Możliwe jest wykupienie abonamentu na PEŁNY OBIAD. Koszt jednego obiadu wynosi 6,00 zł.
  • Wpłaty za obiady należy dokonać tylko przelewem w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca (np. za miesiąc wrzesień wpłaty należy dokonać do 15.09) na konto:

44 1020 5226 0000 6002 0416 0974
Szkoła Podstawowa Nr 37
ul. Sarbinowska 10
54-320 Wrocław

 • W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz okres za jaki została dokonana opłata.
 • Nieobecności uczniów (WSZYSTKICH KLAS) należy zgłosić najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 9:00, telefoniczne (71 798 68 50 wew. 113) albo mailowo (obiadysp37@wp.pl).
 • W przypadku niezgłoszenia nieobecności opłata za obiad za dany dzień jest naliczana!
 • Nieobecności w oddziałach przedszkolnych również zgłasza Rodzic.
 • Informacje o powstałych nadpłatach i niedopłatach są zamieszczane w formie listy (z numerami identyfikacyjnymi) na tablicy przy sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły (www.sp37.info.pl w zakładce „Dla Rodziców” –> „Stołówka”).
 • W przypadku braku wpłaty za bieżący miesiąc, wydawanie obiadów zostanie wstrzymane do czasu uregulowania płatności.
 • W przypadku zupełnej rezygnacji z obiadów, informację tę należy zgłosić mailowo pisemne w p. 120.