Informacja o szkole

Wizja szkoły
 

1. Szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu zgodnie z wartościami głoszonymi przez patrona, zawartymi w "ABC miłości Kardynała Stefana Wyszyńskiego".
2. Wzbogaca bazę lokalową i wyposażenie w celu zrealizowania postawionych sobie zadań.

3. Kształci w kierunku zdobycia zintegrowanych wiadomości i umiejętności przydatnych w praktyce.
4. Absolwent holistycznie postrzega rzeczywistość, jest twórczy, poszukujący, samodzielny i otwarty.
5. Ma poczucie przynależności do swojego miasta, kraju i kontynentu.
 
 

Misja szkoły
 

Szkoła wspiera rodziców w procesie wychowywania, a kierunek działań jest zgodny z ich wolą. Przyjmuje za podstawę uniwersalne zasady etyki, preferując zrozumienie, tolerancję i szacunek dla innych kultur, wyznań i tradycji. Mając za patrona Stefana Kardynała Wyszyńskiego, szkoła respektuje chrześcijański system wartości.
 
 
Nasza placówka oferuje: 

  1. Opiekę w świetlicy w godzinach 700 - 1700.
  2. Klasy z poszerzoną i zróżnicowaną ofertą edukacyjną. 
  3. Nowoczesne sale edukacyjne dostosowane do potrzeb ucznia.
  4. Obowiązkową naukę j.angielskiego w kl.I - VI i j.niemieckiego w kl.IV - VI.
  5. Zajęcia komputerowe prowadzone w pracowni komputerowej z nowoczesnym sprzętem i dostępem do Internetu.  
  6. Egzamin na kartę rowerową w kl.IV.
  7. Wyjazdy na "zielone szkoły", wycieczki, spotkania muzyczne, kontakt ze sztuką, a także coroczne zawody narciarskie.
  8. Bezpłatne i odpłatne zajęcia po lekcjach, takie jak: koła plastyczne, SKS, koła informatyczne, koła matematyczne, koło teatralne, Klub Liderów Zdrowia, koła historyczne i regionalne, Klub Młodego Czytelnika, Klub Młodego Europejczyka, gimnastyka korekcyjna, warsztaty ceramiczne, języki obce,piłka nożna, szachy,koło Wrocisławków, zajęcia EDUBAL, zajęcia socjoterapeutyczne,
Copyright 2007-2017 by www.infoweb.pl :: projektownie stron WWW i pozycjonowanie stron WWW
Strona utworzona w mySitePro :: www.mysitepro.pl