2010/2011

   Programy i projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2010/2011:

 

szkolne projekty i  programy edukacyjne

 

-projekt „Odkrywam, przeżywam, działam”

-projekt -„Rodem warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywatel”

-program zajęć adaptacyjno – integracyjnych dla oddziału przedszkolnego

wrocławskie projekty i programy edukacyjne

- program edukacji ekologicznej „Gra o wodę”

-projekt „Wielka Nagroda Wrocławia”

dolnośląskie programy edukacyjne

-program promocji zdrowia w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

-program „Szkoła wspierająca turystykę”

-program „Szkoła wspierająca ekorozwój”

-projekt „Las – zielony parasol Ziemi” w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój

ogólnopolskie programy edukacyjne

-program „Cały Wrocław czyta dzieciom”

-projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

rządowy program

-program „Radosna szkoła”

unijny program

-projekt „Nowa jakość praktyk pedagogicznych”

-program „Indywidualizacja procesu nauczania”

Copyright 2007-2017 by www.infoweb.pl :: projektownie stron WWW i pozycjonowanie stron WWW
Strona utworzona w mySitePro :: www.mysitepro.pl