2012/2013

 

Programy i projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2012/2013

 

 

szkolne projekty i  programy edukacyjne

 

-program naprawczy dla uczniów klas szóstych

-program zajęć sportowych dla dziewcząt klasy III – Koszykówka

-program zajęć rytmicznych

-projekt „Janusz Korczak – przyjaciel wszystkich dzieci”

-projekt „Poznaj bliżej swoje miasto”

-projekt „Nasze małe ojczyzny”

-projekt „Poznajemy parki i tereny zielone Wrocławia”

wrocławskie projekty i programy edukacyjne

-program „Spotkania z rękodziełem”

-projekt „Wielka Nagroda Wrocławia”

-projekt „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci. Śmieci ? Stop.”

-projekt „Volleymania"

dolnośląskie programy edukacyjne

-program promocji zdrowia w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

-program „Szkoła wspierająca turystykę”

-program „Szkoła wspierająca ekorozwój”

ogólnopolskie programy edukacyjne

-program „Cały Wrocław czyta dzieciom” w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”

rządowy program

-program „Szkoła Odkrywców Talentów”

unijny program

-projekt „Nowa jakość praktyk pedagogicznych”

-program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III wrocławskich szkół podstawowych”

 

 

Copyright 2007-2017 by www.infoweb.pl :: projektownie stron WWW i pozycjonowanie stron WWW
Strona utworzona w mySitePro :: www.mysitepro.pl