Nabór do klasy sportowej

2017-04-13

KLASA SPORTOWA

 

Szkoła Podstawowa nr 37 we Wrocławiu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Młodzieżowy Klub Sportowy „Parasol” Wrocław ogłaszają nabór do klasy sportowej o profilu: piłka nożna (chłopcy), siatkarsko – koszykarski (dziewczyny).

 

Zapraszamy  wszystkich rodziców uczniów i uczennic klas trzecich do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naboru do klasy sportowej (klasa IV – od września 2017).

Poniżej znajdą Państwo informacje o terminie testów sprawnościowych dla chłopców i dziewczynek, zebrań organizacyjnych oraz inne szczegóły.

                                

I. TESTY DO KLASY SPORTOWEJ

 

1) TESTY DLA CHŁOPCÓW – PROFIL PIŁKA NOŻNA.

Dostać się do klasy sportowej można jedynie zaliczając pozytywnie testy sprawności ukierunkowanej na piłkę nożną.

a) testy do klasy odbędą się 24 kwietnia (poniedziałek) na boisku przy Szkole Podstawowej nr 37 ul. Sarbinowska 10

Zbiórka kandydatów o godzinie 17:00 na boisku przy Szkole Podstawowej nr 37 ul. Sarbinowska 10.

b) w testach może brać udział każdy uczeń, którego rodzic wyrazi pisemną zgodę na udział w testach

c) do udziału w testach potrzebna jest jedynie pisemna zgoda rodzica - wypełniamy na miejscu przed testami lub pobieramy wcześniej u nauczycieli wchowania fizycznego w szkole (Narojczyk, Wrona, Bartyzel)

d) osoby przystępujące do testu muszą posiadać strój sportowy

e) test składa się z kilku prób sprawności fizycznej oraz ukierunkowanej (piłkarskiej) takich jak np. żonglerka, bieg na 30 m, prowadzenie piłki slalomem, zwroty z piłką, a także ocena ucznia w meczu piłki nożnej (4v4, 5v5 , 6v6)

f) na uczniów aspirujących do naszej klasy sportowej czekamy na boisku przy Szkole Podstawowej nr 37 od godziny 17:00

 

2. DLA DZIEWCZĄT – profil siatkarsko – koszykarski.

 

a) testy do klasy odbędą się 24 kwietnia (poniedziałek) na sali gimnastycznej w segmencie sportowym SP 37

Zbiórka kandydatek o godzinie 17:00 w segmencie sportowym SP 37.

b) w testach może brać udział każda uczennica, której rodzic wyrazi pisemną zgodę na udział w testach

c) do udziału w testach potrzebna jest jedynie pisemna zgoda rodzica - wypełniamy na miejscu przed testami lub pobieramy wcześniej u nauczycieli w-fu w szkole (Szczepaniak, Kamieniecka)

d) osoby przystępujące do testu muszą posiadać strój sportowy

e) test składa się z kilku prób sprawności fizycznej

 

II. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkania informacyjno-organizacyjne odbędą się w następujących terminach:

CHŁOPCY - 24.04.2017   o godzinie 17:00 zbiórka na boisku (podczas testów)

DZIEWCZYNKI - 24.04.2017 o godzinie 17:30 zbiórka w segmencie sportowym (podczas testów)

 

III. KTO MOŻE PRZYJŚĆ DO KLASY ?

 1. Do klasy mogą przyjść uczniowie oraz uczennice, którzy/które od września 2017r. idą do IV klasy szkoły podstawowej i chcą łączyć naukę z uprawianiem sportu.

2.  Zapraszamy chłopców oraz dziewczynki z naszej szkoły oraz ze wszystkich innych szkół.

3.  Nie musisz być zawodnikiem klubu sportowego aby przyjść na testy i spróbować dostać się do klasy.

 

IV. CELE UTWORZENIA KLASY SPORTOWEJ

1. dzięki zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego będzie możliwe kształtowanie u chłopców cech motorycznych takich jak: koordynacja, gibkość, technika biegu, skoczność, zwinność, szybkość

2. wdrażanie dobrych nawyków oraz cech osobowości sportowca

3. rozwijanie techniki indywidualnej (przyjęcie, podanie, prowadzenie, uderzenia, zwody z piłką)

4. więcej o celach szczegółowych szkolenia i organizacji klasy na zebraniach podczas testów 24.04.2017r. lub pod numerami telefonów:

JACEK NAROJCZYK , nauczyciel SP 37, tel. 781 015 763 (chłopcy)

KAROLINA KAMIENIECKA , nauczyciel SP 37, tel. 508 080 125 (dziewczyny)

 

V. PROGRAM KLASY 

 

1. Program klasy obejmuje 10 godzin wychowania fizycznego  tygodniowo.  W programie obok specjalistycznych zajęć z piłki nożnej dla chłopców oraz siatkówki, koszykówki dla dziewczyn  znajdą się następujące zajęcia tematyczne:

- gimnastyka ogólnorozwojowa

- lekkoatletyka

- zajęcia ogólnorozwojowe

- zajęcia rytmiczne

- zajęcia korekcyjne

- gry zespołowe jako sporty uzupełniające

 

VI. WYNIKI NABORU

 

1. Lista uczniów przyjętych do klasy sportowej będzie dostępna 10 maja w sekretariacie szkoły.

2. Ostateczną decyzję o przyjęciu do klasy sportowej podejmują nauczyciele wychowania fizycznego SP 37 na podstawie wyników testów sprawnościowych.

 

 

Z poważaniem

Nauczyciele w-f SP 37

Copyright 2007-2017 by www.infoweb.pl :: projektownie stron WWW i pozycjonowanie stron WWW
Strona utworzona w mySitePro :: www.mysitepro.pl