Stołówka

Opłaty za obiady

Opłaty za obiady

ilość wyświetleń: 4783

czytaj więcej »

2013-10-01

OBIADY 2016/2017

 

Ø  Szkoła Podstawowa Nr 37 we Wrocławiu informuje, że chęć korzystania z obiadów należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły.

Ø  Deklaracja jest dostępna w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły (www.sp37.info.pl).

  • Z obiadów będzie można korzystać dzień po złożeniu pisemnej deklaracji do dnia wskazanego przez rodzica w deklaracji. Deklaracja może być złożona na kilka miesięcy lub na cały rok szkolny.

Ø      Po złożeniu w sekretariacie pisemnej deklaracji korzystania z obiadów rodzic / opiekun prawny, otrzyma nr identyfikacyjny (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Ø   Możliwe jest jedynie wykupienie abonamentu na PEŁNY OBIAD. Koszt jednego pełnego obiadu wynosi 5,00 zł.

Ø      Wpłat za obiady można dokonać tylko przelewem w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca (np. za miesiąc wrzesień wpłaty należy dokonać do 15.09) na konto:

44 1020 5226 0000 6002 0416 0974

Szkoła Podstawowa Nr 37

ul. Sarbinowska 10

54-320 Wrocław

 

  • W tytule przelewu należy podać:  imię i nazwisko dziecka, klasę oraz okres za jaki została dokonana opłata.

Ø      Nieobecności ucznia klas 1-6 muszą być zgłaszane najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 9:00, telefonicznie (71 798 68 50) bądź mailowo (m.czerwinska.szp37@wp.pl)

Ø      W przypadku nie zgłoszenia nieobecności opłata za obiad za dany dzień jest naliczana!!

Ø  Nieobecności w oddziałach przedszkolnych będą zgłaszane przez nauczyciela codziennie o godz. 9.00. Jeśli dziecko pojawi się w szkole po godz. 9.00 a będzie chciało skorzystać z obiadu proszę o tel. z taką informacją do godz. 9.00.

Ø  Informujemy, iż zwrotu opłat za obiady niewykorzystane w danym miesiącu dokonuje bezpośrednio szkoła.

Ø    Informacja o powstałych nadpłatach i niedopłatach zostanie zamieszczona w formie listy (z nr identyfikacyjnymi) na tablicy przy sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

  • W przypadku nieuregulowania należności za bieżący miesiąc wydawanie obiadów zostanie wstrzymane do czasu uregulowania płatności.

Ø  W przypadku zupełnej rezygnacji z obiadów informację tę należy zgłosić mailowo bądź osobiście.

Szkoła Podstawowa nr 37 we Wrocławiu, 29.08.2016r

Copyright 2007-2017 by www.infoweb.pl :: projektownie stron WWW i pozycjonowanie stron WWW
Strona utworzona w mySitePro :: www.mysitepro.pl