Z życia świetlicy

Zapewne nie umknęło Państwa uwadze, iż świetlica przechodzi małą rewolucję. Jej celem, jak każdej rewolucji jest wprowadzenie zmian, które mają Państwu i nam usprawnić współpracę, wobec czego dziękujemy za okazywaną wyrozumiałość i tolerancję. Współpracę jednoczenie na płaszczyźnie pragmatycznej, oraz nie mniej ważnej a chyba najważniejszej  edukacyjno rozwojowej.

W kwestii tej pierwszej powstał nowy plan, który ma na celu Państwa wygodę w sprawnym odbieraniu dzieci i w posiadaniu bieżącej informacji gdzie na daną chwilę znajduję się uczeń. Powstał również nowy regulamin (dostępny na stronie szkoły w zakładce świetlica), który jasno  określa  zasady takie jak przyjmowanie dziecka do świetlicy, przebywania, sposoby kontaktu  z wychowawcami świetlicy, oraz sytuacje niestandardowe.

Głównym dążeniem  zmian stało się zamierzenie aby jak najczęściej z jedną klasą przebywał ten sam wychowawca świetlicy. Wspólnym celem zarówno nauczycieli, wychowawców świetlicy  jak i rodziców jest szeroko pojęte dobro dziecka- dbałość o jego prawidłowy i harmonijny rozwój, a także umacnianie więzi emocjonalnej między wychowawcami, rodzicami i dziećmi. Efektem takich zadań ma być systematyczne podejmowanie działań wychowawczo interwencyjnych, kontynuacja jednego planu postępowania wobec ucznia a wreszcie zaufanie i poczucie bezpieczeństwa dzieci związane ze stałą i powtarzająca się sytuacją: jedna sala, jedna Pani, jeden sposób konsekwentnego postępowania.

Pragniemy również aby świetlica stała się miejscem, w którym dzieci rozwijają swoją pasję, podczas realizacji wspólnych zadań; umożliwienie dwukierunkowego porozumiewania się i wzajemnego rozumienia; wymiana opinii i spostrzeżeń;

Dzieci w wieku szkolnym interesują się roślinami, zwierzętami, nauką, techniką i doświadczeniami, chętnie też poświęcają czas na sport, malują lub sięgają po literaturę. naszym zadaniem jest dopingowanie dzieci w ich chęci poszerzania swoich zainteresowań i umiejętności.

 
Nawet jeśli nasze dziecko nie zostanie mistrzem w swojej dziedzinie, to dzięki stałemu wsparciu, jakie mu zaofiarowaliśmy, będzie w nas miało dorosłego, na którego uwagę zawsze może liczyć. Czas poświęcony rozszerzaniu pasji nigdy nie jest stracony. Zyska na tym rozwój poznawczy i emocjonalny naszych dzieci, ale przede wszystkim rozwiną się one społecznie – nie tylko zawierając nowe znajomości i przyjaźnie, ale spędzając z nam wysokojakościowy czas.

Nasza Świetlica otrzymała certyfikat

Gratulacje dla uczniów i wychowawczyń świetlicy

ilość wyświetleń: 167

czytaj więcej »

2017-05-30

W świetlicy

Nowe pomysły i zadania

ilość wyświetleń: 125

czytaj więcej »

2017-05-03

Świetlicowy pokaz mody

ilość wyświetleń: 226

czytaj więcej »

2017-03-05

Dzień Babci i Dziadka

Prace plastyczne wykonane w świetlicy

ilość wyświetleń: 222

czytaj więcej »

2017-01-21

Świetlica

Klasa IIa

ilość wyświetleń: 189

czytaj więcej »

2017-01-19

Wyniki - Konkurs międzyszkolny "A gdyby tak ..."

Konkurs literacki

ilość wyświetleń: 240

czytaj więcej »

2016-12-18

Świetlica Odkrywców Talentów

ilość wyświetleń: 155

czytaj więcej »

2016-12-08

Mikołajki w świetlicy

ilość wyświetleń: 187

czytaj więcej »

2016-12-08

Andrzejkowe wróżby

w świetlicy

ilość wyświetleń: 155

czytaj więcej »

2016-12-07

Wyniki konkursu plastycznego

Świetlica - "Pani Jesień"

ilość wyświetleń: 194

czytaj więcej »

2016-10-26

Kreatywna świetlica

Dary Jesieni

ilość wyświetleń: 257

czytaj więcej »

2016-10-11

Kreatywna świetlica

ilość wyświetleń: 255

czytaj więcej »

2016-10-09
Copyright 2007-2017 by www.infoweb.pl :: projektownie stron WWW i pozycjonowanie stron WWW
Strona utworzona w mySitePro :: www.mysitepro.pl