Godziny pracy świetlicy

//Godziny pracy świetlicy
Godziny pracy świetlicy 2018-09-26T14:18:52+00:00

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2018/2019 pracuje w godzinach:

Rano, przed lekcjami: 6:30 – 10:40

Po skończonych lekcjach: 11:35-17:00

Uwaga

Od godziny 7.40 uczniowie przebywają pod opieką wychowawców w salach lekcyjnych. Proszę o tej godzinie o zaprowadzanie dzieci bezpośrednio do klas.