Godziny pracy świetlicy

//Godziny pracy świetlicy
Godziny pracy świetlicy 2017-10-17T16:58:59+00:00

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2017/2018 pracuje w godzinach:

Rano, przed lekcjami: 6:40 – 10:40

Po skończonych lekcjach: 11:35-17:00

Uwaga

Od godziny 7.40 uczniowie przebywają pod opieką wychowawców w salach lekcyjnych. Proszę o tej godzinie o zaprowadzanie dzieci bezpośrednio do klas.