Podział na grupy i sale

//Podział na grupy i sale
Podział na grupy i sale 2017-10-16T22:23:49+00:00

Klasa 1a i 3d – Marlena Baran

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Klasa 1b i 3d – Natalia Kania

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Klasa 1c i 3d – Anna Olechnowicz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Klasa 2a i 3b – Małgorzata Gołas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Klasa 3a – Agata Tomczyk

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Klasa 3b i 3c – Edyta Kucharska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Klasy 4 i 5 – Ewa Tomaszewska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek