Poniżej zamieszczamy listę kandydatów przyjętych do SP 37 do Oddziału Przedszkolnego:

Lista kandydatów przyjętych