Poniżej zamieszczamy listę kandydatów zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego w rekrutacji uzupełniającej.

Lista kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej