Uczniowie naszej szkoły cyklicznie biorą udział w przesiewowych badaniach wzroku i słuchu.
Zasadniczym cele tych badań jest wykrycie niepokojących zaburzeń słuchu i wzroku, które mogą niekorzystnie wpłynąć na rozwój i funkcjonowanie naszych uczniów w szkole i poza nią. Zaburzenia wykryte na etapie przesiewowych następnie powinny być skonsultowane w specjalistycznej poradni laryngologicznej lub okulistycznej celem wdrożenia odpowiedniego leczenia.
Badania odbywają się w placówce:
NZOZ Multi-Medyk Sp. z o.o. filia 50-204 Wrocław, Plac Maxa Borna 1-3