Szkoła Podstawowa nr 37 otrzymała zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, który stanowi wyróżnienie dla placówek, przyczyniających się w istotny sposób do odkrywania i wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Jesteśmy dumni z tego, że do naszej szkoły uczęszczają uczniowie o wyjątkowych zdolnościach, którzy z pomocą nauczycieli i pedagogów wciąż rozwijają i doskonalą swoje niezwykłe pasje.

Wyróżnienie motywuje nas do jeszcze większego zaangażowania w pracy z uczniem zdolnym i utalentowanym. Dlatego i w tym roku szkolnym zorganizowaliśmy dla dzieci szereg zajęć wspomagających i ulepszających ich zdolności.

Korzystając z ubiegłorocznych doświadczeń i działań propagujących pasje dzieci pod postacią tablicy “Szkoła z Pasją”, chcielibyśmy i w tym roku pochwalić się niezwykłymi zainteresowaniami uczniów naszej szkoły. Zapraszamy do współpracy rodziców, uczniów i wszystkich wychowawców klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych. Zgłaszajcie swoje pasje do p. Anny Krzaczek, która przygotuje tablicę przy sekretariacie specjalnie dla Was.