Szkoła od zewnątrz

Pracownie

Sala do zabaw

Sala do gimnastyki korekcyjnej

Szatnia

Boisko

Plac zabaw