Na Kuźnikach już od lat wielu
jest kuźnia serc i charakterów.
Dobro niech łączy, od zła oddzieli
to hasło naszych nauczycieli.
A jako wzór swój młodzież wybrała
postać wielkiego Kardynała.
37 – szczęśliwą liczbę mamy,
o naszej szkole radośnie zaśpiewamy.
Bo właśnie uroczysty nadszedł czas,
niech słowa hymnu połączą nas.
A jako wzór swój młodzież wybrała
postać wielkiego Kardynała.

Słowa: Barbara Kuśmierczyk

Muzyka: Małgorzata Jankowiak