Stołówka2023-10-02T20:37:09+02:00

Obiady 2023/2024

Opłaty za obiady:

Jadłospis do pobrania:

Deklaracja korzystania z obiadów:

Konto bankowe do wpłat za obiady:

44 1020 5226 0000 6002 0416 0974

Szkoła Podstawowa Nr 37

ul. Sarbinowska 10

54-320 Wrocław

  • Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu informuje, że chęć korzystania z obiadów należy zgłosić pisemnie w p. 121 bądź przesłać mailowo na adres obiady@sp37.info.pl
  • Deklaracja jest dostępna w p. 121 oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty.
  • Z obiadów będzie można korzystać dzień po złożeniu pisemnej deklaracji do dnia wskazanego przez Rodzica. Deklaracja może być złożona na kilka miesięcy lub na cały rok szkolny.
  • Po złożeniu pisemnej deklaracji w p. 121, Rodzic/Opiekun prawny otrzyma numer identyfikacyjny (Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
  • Możliwe jest wykupienie abonamentu na PEŁNY OBIAD. Koszt jednego obiadu wynosi 12,00 zł.
  • Wpłaty za obiady należy dokonać tylko przelewem w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca (np. za miesiąc wrzesień wpłaty należy dokonać do 15.09.) na konto:

44 1020 5226 0000 6002 0416 0974
Szkoła Podstawowa Nr 37
ul. Sarbinowska 10
54-320 Wrocław

 • W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz okres za jaki została dokonana opłata.
 • Nieobecności uczniów należy zgłosić najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 9:00, telefoniczne (71 798 68 50 wew. 113) albo mailowo (obiady@sp37.info.pl).
 • W przypadku niezgłoszenia nieobecności opłata za obiad za dany dzień jest naliczana!
 • Informacje o powstałych nadpłatach i niedopłatach są zamieszczane w formie listy (z numerami identyfikacyjnymi) na tablicy przy sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły (www.sp37.info.pl w zakładce „Dla Rodziców” –> „Stołówka”).
 • W przypadku braku wpłaty za bieżący miesiąc, wydawanie obiadów zostanie wstrzymane do czasu uregulowania płatności.
 • W przypadku zupełnej rezygnacji z obiadów, informację tę należy zgłosić mailowo lub pisemnie w p. 121.
Przejdź do góry