Rada Rodziców

Rada Rodziców2023-01-27T09:03:37+01:00

Przewodnicząca

Beata Klorek – III B

Wiceprzewodnicząca

Anna Tomczyk –  IV B

Skarbnik

Mariola Jaworska–Brusiło – VI A

Kontakt: rrradarodzicowsp37@gmail.com

Numer konta: 62 1020 5226 0000 6002 0534 3662

Składka na Fundusz Rady Rodziców przy SP37 wynosi 70 zł na rodzinę.

Składka na ksero wynosi 50 zł od osoby na rok.

Aktualności

Przejdź do góry