Rada Rodziców 2023/2024

Rada Rodziców 2023/20242023-10-05T14:27:29+02:00

Przewodnicząca

Anna Tomczyk – V B

Wiceprzewodnicząca

Beata Klorek – IV B

Skarbnik

Mariola Jaworska–Brusiło – VII A

Kontakt: rrradarodzicowsp37@gmail.com

Numer konta: 62 1020 5226 0000 6002 0534 3662

Składka na Fundusz Rady Rodziców przy SP37 wynosi 70 zł na rodzinę.

Składka na ksero wynosi 30 zł od osoby na rok.

Aktualności

Przejdź do góry