GRAFIK OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

klasa 1a: poniedziałek, wtorek, piątek – 12:50, środa – 13:15, czwartek – 13:10

klasa 1b: codziennie o 13:00

klasa 2a: poniedziałek, wtorek, piątek – 13:15, środa – 12:45, czwartek – 13:25

klasa 2b: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 13:20, czwartek – 13:25

klasa 2c: poniedziałek, wtorek, środa – 13:25, czwartek, piątek – 13:30

klasa 3a: poniedziałek, wtorek – 14:10, środa, czwartek, piątek – 13:50

klasa 3b: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 13:50, wtorek – 14:10

klasy 4-8: samodzielnie, na przerwie przed przyjściem do świetlicy