GRAFIK OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

klasa 1a: od 12.40

klasa 1b: od 12.45

klasa 1c: od 12.50

klasa 2a, 2b: od 13.15

klasy 3a, 3b, 3c i IV-VII: od 13.45 – 14.30 (w zależności od dnia, ze względu na zajęcia dodatkowe i basen)