GRAFIK OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

KLASA 1A: od 12.50
KLASA 1B: od 13.00
KLASA 2A: od 13.35
KLASA 2B: od 13.40
KLASA 3A: od 13.50
KLASA 3B: od 14.00 (w środy od ok. 14.40)
KLASA 3C: od 14.10 (w środy od ok. 14.40)
KLASY 4 – 8: samodzielnie, na przerwie przed przyjściem do świetlicy