Świetlica szkolna w roku szkolnym 2023/2024 pracuje w godzinach:

Rano, przed lekcjami: 6:30 – 10:50

Po skończonych lekcjach: 11:35-17:00