Świetlica szkolna w roku szkolnym 2019/2020 pracuje w godzinach:

Rano, przed lekcjami: 6:30 – 11:35

Po skończonych lekcjach: 11:35-17:00

Uwaga

Od godziny 7.40 uczniowie przebywają pod opieką wychowawców w salach lekcyjnych. Proszę o tej godzinie o zaprowadzanie dzieci bezpośrednio do klas.