Świetlica szkolna w roku szkolnym 2020/2021 pracuje w godzinach:

Rano, przed lekcjami: 6:30 – 10:45

Po skończonych lekcjach: 12:00-17:00