Świetlica szkolna w roku szkolnym 2022/2023 pracuje w godzinach:

Rano, przed lekcjami: 6:30 – 10:50

Po skończonych lekcjach: 11:30-17:00