Pierwsza edycja konkursu pod nazwą Wielka Nagroda Wrocławia rozegrana została w roku szkolnym 1995/1996. Jego pomysłodawcą i  koordynatorem jest Zbigniew Magdziarz, a organizatorami Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Urząd Miejski we Wrocławiu. „Celem przedsięwzięcia jest połączenie wszystkich konkursów poświęconych historii, tradycji, kulturze i problemom współczesnego Wrocławia w jeden wspólny cykl, w którym zwycięzcy poszczególnych konkursów zdobywają dla swoich szkół punkty. Suma punktów uzyskana przez daną szkołę decyduje o jej miejscu w Wielkiej Nagrodzie Wrocławia.” Trzy najlepsze szkoły (w poszczególnych grupach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja) otrzymują nagrody. Na obecną – XV edycję – składa się 14 konkursów i 3 rajdy.
Szkoła Podstawowa nr 37 bierze udział w tym projekcie od samego początku i to z wielkimi sukcesami:
I miejsce – 7 razy
II miejsce – 2 razy
III miejsce – 3 razy
Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie byli laureatami i finalistami poszczególnych konkursów i rajdów składających się na Wielką Nagrodę Wrocławia, np.:
Konkurs wiedzy o Wrocławiu – Wrocław moje miasto (31 finalistów – w tym 10 laureatów)
Konkurs wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo – Wschodnich (17 finalistów – w tym 9 laureatów)
Rajd Wrocławskie Spacery Krajoznawcze (14 finałów)
Konkurs fotograficzny – Wrocław w fotografii (5 laureatów)
Konkurs poetycki – Wrocław w twórczości poetyckiej dzieci (2 laureatów)
Konkurs – Moja mała ojczyzna (od 2000 r. w ramach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego PTTK „Poznajemy Ojcowiznę”) 11 laureatów
Konkurs Wratislavia Sacra  (7 laureatów)
Konkurs recytatorski Wrocławska młodzież recytuje wrocławskich poetów (3 laureatów)
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy (3 laureatów)
Konkurs Ekologiczny Wrocławska Zielona Szkoła (7 laurów)
Wrocławski Konkurs Szkoła promująca turystykę (2 finały)