Dyrektor

Katarzyna Cichosz

Zastępca dyrektora

Małgorzata Stachowiak – oddz. przedszkolne oraz kl. I – IV
(Organizacja pracy szkoły)

Patrycja Blak – kl. V – VIII
(Pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

Pedagog/Psycholog

Karina Narkiewicz – pedagog
Karolina Rączkowiak – psycholog

Edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Dąbrowska
Paulina Guzera
Olga Krążała
Sylwia Mirek-Matuszak
Małgorzata Raczkowska
Ewa Śmieszek
Dorota Ziembicka

Język polski

Marlena Borowska
Paulina Kondek
Joanna Kot
Ewa Tomaszewska

Matematyka

Ewa Jarco
Agata Podgórska
Dorota Tomczyk-Trzaska

Przyroda

Ewa Skwara

Biologia

Ewa Skwara

Geografia

Joanna Kot

Chemia

Justyna Adamczyk

Fizyka

Jan Bil

Historia

Patrycja Blak
Aleksander Ostrowski
Robert Tomczyk

Edukacja regionalna

Robert Tomczyk

Język angielski

Tomasz Kawa
Natalia Lemiesz
Ewa Zbrojewicz

Język niemiecki

Małgorzata Marczewska
Judyta Szumna

Informatyka

Renata Słowińska–Stępień

Plastyka

Anna Całka
Małgorzata Stachowiak

Technika

Anna Całka
Małgorzata Stachowiak

Muzyka

Sylwia Dyderska

Religia

ks.Bartosz Dulęba
Małgorzata Jankowiak
ks. Artur Stochła
Małgorzata Wrzeszcz

Etyka

W-F

Monika Dzwonek
Amadeusz Izydorczak
Grażyna Klusko
Jacek Narojczyk
Wojciech Papuga

Gimnastyka korekcyjna

Monika Dzwonek

Świetlica

Agata Tarnas-Tomczyk – kierownik
Anna Całka
Edyta Kucharska
Sylwia Matusiakiewicz
Aleksander Ostrowski
Judyta Szumna
Aleksandra Walińska-Truss

Biblioteka

Justyna Jarek
Paulina Kondek

Nauczyciele wspomagający

Joanna Bator
Mariola Borkowska
Kinga Kosińska
Elżbieta Resler
Ewa Ricco
Sandra Stołowska