Zebrania z wychowawcą klasy odbywają się w godz. 17.00-18.00

Konsultacje pozostałych nauczycieli odbywają się w godz. 17.30-19.00 w dniu zebrań.