W DNIU ZEBRAŃ
ZEBRANIA I KONSULTACJE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – godz. 17.15 (po zebraniu konsultacje do godz. 19.30)
ZEBRANIA KLAS I – VIII oraz ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH – godz.17.00 (po zebraniach konsultacje do godz. 19.30)
KONSULTACJE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI w godz. 18.00 – 19.30

W DNIU KONSULTACJI
WSZYSCY NAUCZYCIELE obecni są w godz. 17.00 – 19.00