Zebrania z wychowawcą klasy ( w tym zebrania on-line) odbywają się w godz. 17.00-18.00

Konsultacje pozostałych nauczycieli odbywają się poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS w godz. 18.00-19.00 w dniu zebrań.