Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 2024/2025

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 2024/2025 (format pdf)

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY wersja z j. ukraińskim 2024-2025

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY wersja z j. rosyjskim – 2024-2025

REGULAMIN ŚWIETLICY

Aneks do Regulaminu świetlicy w SP37

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEODEBRANIA DZIECKA