Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 2023/2024

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 2023/2024 (format pdf)

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY wersja z j. ukraińskim-1

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY wersja z j. rosyjskim-1

REGULAMIN ŚWIETLICY

Aneks do Regulaminu świetlicy w SP37

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEODEBRANIA DZIECKA