XIII Wrocławski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas II-III gimnazjów i VII szkół podstawowych

11 maja 2018 roku w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu odbyło się uroczyste zakończenie „XIII Wrocławskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas II-III gimnazjów i VII szkół podstawowych”.
Uroczysta gala połączona była tradycyjnie z zakończeniem dwóch innych konkursów organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 37 we współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli: VI Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i XII Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas I-III gimnazjów.
Na uroczystość przybyli znamienici goście, między innymi Pani Mariola Kolan – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pani Anna Bilska – przedstawiciel Departamentu Edukacji we Wrocławiu, pan Jan Szuba Dyrektor Oddziału Okręgowego we Wrocławiu Narodowego Banku Polskiego, pan Piotr Toczyński – Specjalista Wydziału Statystyczno-Dewizowego Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego, pani Urszula Wanat – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia oraz uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice uczniów. Gości powitał Pan dr Tomasz Kopyściański – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania. Wśród gospodarzy na uroczystości obecni byli: pani Alicja Cisowska Wicedyrektor Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pani Małgorzata Stachowiak – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 37 we Wrocławiu, pani Dorota Sakowska – kierownik Zespołu Wspierania Edukacji Przyrodniczej, Matematycznej i Informatycznej WCDN, pani Jolanta Lazar – doradca metodyczny matematyki – pomysłodawca i koordynator konkursów, Ewa Wolak – konsultant WCDN i Małgorzata Rogowska – konsultant WCDN, pani Joanna Kot nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 37 – opiekun grupy artystycznej.
Uroczystość poprowadziły: Katarzyna Badzioch i Alicja Droszczak, uczennice  oddziału gimnazjalnego Gimnazjum Nr 9 w Szkole Podstawowej Nr 37 we Wrocławiu. Program artystyczny przygotowali uczniowie z klasy II D (oddział gimnazjalny) pod kierunkiem pani Joanny Kot.
Uczestnicy konkursu zmierzyli się z trudnymi zadaniami. Najlepsi zostali nagrodzeni i niewątpliwie odczuwali satysfakcję z pokonania królowej nauk. Gratulujemy.
Podziękowania dla wszystkich, którzy na poszczególnych etapach konkursu pomagali w jego realizacji.

Koordynator konkursu
Jolanta Lazar

Tomasz Kopyściański – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu

Mariola Kolan – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego KO we Wrocławiu

Jan Szuba – Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP Wrocław

Urszula Wanat – Radna Wrocławia

Dorota Banaś – Wicedyrektor LO XIV

Na uroczystość przybyli honorowi goście, uczniowie, ich nauczyciele i rodzice.

Konferansjerki z G-9

Występ inauguracyjny uczniów klasy IIB (oddział gimnazjalny G-9).

Wręczenie nagród finalistom i laureatom.

Dyplomy nauczycielom wręczyła pani dyrektor Mariola Kolan.

Uroczystość wręczenia nagród dla Laureatów i Finalistów

VI i XII Konkursu Matematyka i Ekonomia

oraz

XIII Wrocławskiego Konkursu Matematycznego

odbędzie się 11 maja 2018 r. o godz.11.00 w auli, budynek A w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31.

Na uroczystość serdecznie zapraszamy uczniów, ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

XIII Wrocławski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I-III gimnazjów

26 kwietnia 2018 r. w Liceum Nr 13 we Wrocławiu odbył się finał XIII Wrocławskiego Konkursu Matematycznego. Wyłoniono 10-ciu Laureatów. Są to uczniowie, którzy otrzymali minimum 18 punktów.

Lista Laureatów

XIII Wrocławskiego Konkursu Matematycznego

2017/2018

L. p. wg szkół

Placówka

Imię i nazwisko

1

SP5+G1

Justyna Ziemichód

2

SP5+G1

Jan Kołwzan

3

SP81+G23

Jadwiga Świerczyńska

4

G-10

Natalia Suchecka

5

G-26

Łukasz Besuch

6

G-49

Grzegorz Suwaj

7

G-49

Krzysztof Szymański

8

G-49

Jakub Dawidowicz

9

G-49

Zuzanna Kiczak

10

G-49

Jeremiasz Preiss

Gratulujemy!

Zadania etap 3

Kwalifikacje do finału XIII WKM
Do drugiego etapu przystąpiło 85 uczniów. Komisja konkursowa zakwalifikowała do FINAŁU 35 uczniów. Są to uczniowie, którzy uzyskali minimum 22 punkty.
Gratulujemy !
Finał konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. (czwartek), w Zespole Szkół Nr 5, ul. Hauke Bosaka 33 o godzinie 9.00. Czas pracy uczniów – 120 minut, liczony będzie po zakończeniu części organizacyjnej.

Lista Finalistów

Zadania etap 2

XIII Wrocławski Konkurs Matematyczny
dla uczniów klas II-III gimnazjów i VII szkół podstawowych

Zapraszamy uczniów klas II-III gimnazjów oraz klas VII do udziału w XIII edycji Wrocławskiego Konkursu Matematycznego.
Honorowy patronat nad konkursem obejmuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

ZGŁOSZENIA do 12 stycznia 2018
Etap I szkolny – 1 lutego 2018 r.
Etap II – 2 marca 2018 r.
Etap III – 26 kwietnia 2018 r.
Uroczysta Gala – 11 maja 2018 r.