Informacja o ubezpieczeniu

2018-09-20T13:43:33+02:00

Szanowni Państwo!
Po przeanalizowaniu wielu ofert ubezpieczycieli Rada zdecydowała kontynuować dotychczasową współpracę, dzięki której część wpłaconych środków wraca na konto Rady, a także umożliwia Dyrekcji zakup dostępu do Librusa z rabatem. Suma ubezpieczenia NNW w ofercie będzie podobna jak w roku bieżącym (14,000 zł), podobny będzie też zakres ubezpieczenia – co ważne – OBEJMUJĄCY także uczniów uprawiających amatorsko sporty, w tym także zgodnie z OWU sporty walki – karate, teakwondo, judo, etc. (nie tylko w szkole, ale także na zajęciach pozaszkolnych, w klubach, sekcjach, etc). Szczegółowe warunki polisy udostępnimy w sekretariacie i na pierwszych wywiadówkach w nowym roku szkolnym.
Prosimy zatem o […]