Szanowni Państwo!
Po przeanalizowaniu wielu ofert ubezpieczycieli Rada zdecydowała kontynuować dotychczasową współpracę, dzięki której część wpłaconych środków wraca na konto Rady, a także umożliwia Dyrekcji zakup dostępu do Librusa z rabatem. Suma ubezpieczenia NNW w ofercie będzie podobna jak w roku bieżącym (14,000 zł), podobny będzie też zakres ubezpieczenia – co ważne – OBEJMUJĄCY także uczniów uprawiających amatorsko sporty, w tym także zgodnie z OWU sporty walki – karate, teakwondo, judo, etc. (nie tylko w szkole, ale także na zajęciach pozaszkolnych, w klubach, sekcjach, etc). Szczegółowe warunki polisy udostępnimy w sekretariacie i na pierwszych wywiadówkach w nowym roku szkolnym.
Prosimy zatem o wpłaty na ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2018/2019 w kwocie 43 zł do 30.08.2018 r. na konto Rady Rodziców

Konto 62 1020 5226 0000 6002 0534 3662
Kwota 43 zł
Tytuł NNW oraz imię i nazwisko każdego dziecka

Z pozdrowieniami i życzeniami najlepszych wakacji,

Rada Rodziców