Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat zimowego kursu językowo – integracyjnego dla dzieci cudzoziemskich w wieku od 7 – 15 lat. Kurs jest organizowany przez Fundację Ukraina.

Szczegółowe informacje o kursie

Regulamin zimowego kursu języka polskiego

Regulamin zimowego kursu języka polskiego (ang.)