DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU DLA POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

2024-04-16T10:24:48+02:00

DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM DOSTOSOWANIE DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU