SPRAWOZDANIE Z XV MIĘDZYSZKOLNEJ EDYCJI KONKURSU

WROCŁAWSKIE KRASNALE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 IMIENIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

 

 

10 marca 2015 roku nasza placówka – jako jedna z pięciu wrocławskich szkół po raz ósmy zorganizowała etap międzyszkolny konkursu Wrocławskie Krasnale.

 

Organizatorami konkursu są:

 • Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Cele konkursu:

 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z najbliższą okolicą, regionem,
 • kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • poznawanie elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu,
 • popularyzacja wiedzy o Wrocławiu wśród uczniów I etapu edukacyjnego.

 

W konkursie wzięło udział sześć drużyn z pięciu szkół (SP NR: 113, 65, 51, 37, 26).

Uczniowie klas trzecich i drugich przez 50 minut rozwiązywali zadania zamieszczone na karcie pracy. Prace uczniów oceniało pięcioosobowe jury pod przewodnictwem przedstawiciela WCDN.

W czasie obrad jury goście nie nudzili się. Czekały na nich:

 • pyszny poczęstunek,
 • program artystyczny,
 • zabawy integracyjne,
 • wystawa prac plastycznych dotyczących Wrocławia,

A wszystko to za sprawą uczniów i nauczycieli naszej szkoły oraz sponsorów imprezy, którymi byli:

 • „Retman” Spółka z o. o.
 • Rada Rodziców SP Nr 37

 

Do finału przeszła

 •  SP NR 37

GRATULUJEMY NASZYM UCZNIOM!

            Jednocześnie jury wysoko oceniło wiedzę pozostałych zespołów. Mamy nadzieję, że dzięki dobrej zabawie wszyscy uczestnicy wyszli z naszej szkoły usatysfakcjonowani.

 

 

Koordynator konkursu:

Aleksandra Walińska- Truss