W roku szkolnym 2017/2018 dzieci mogą zostać objęte ubezpieczeniem NNW TU Colonnade (byłe TU AIG). Ubezpieczenie działa 24h/365, na zajęciach szkolnych oraz poza szkołą i obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków takich jak uszkodzenia ciała, urazy, złamania, etc., Uwaga: ubezpieczenie (bez zwyżki składki) obejmuje także dzieci uprawiające sport w klasach sportowych oraz na zajęciach pozalekcyjnych w sekcjach lub amatorskich klubach sportowych, niezależnie od dyscypliny. Dostaliśmy od TU Colonnade wyjaśnienie, że mimo wykluczenia w OWU sportów ekstremalnych, polisa NNW ubezpiecza również dzieci uprawiające amatorsko sztuki lub sporty walki (np. taekwondo, zapasy, etc).

Wpłaty na ubezpieczenie w kwocie 44 zł, powinny zostać przekazane najpóźniej do 13.10.2017 roku na niżej podane konto. W tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko i klasę dziecka. Po tym terminie lista zostanie zamknięta.

Rada Rodziców SP 37  62 1020 5226 0000 6002 0534 3662

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Szczegóły polisy