22 i 23 września uczniowie oddziałów gimnazjalnych uczestniczyli w wykładach i warsztatach na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas wykładu „Chemia i światło, czyli odlotowe atrakcje” mogliśmy obejrzeć wiele atrakcyjnych eksperymentów, a na warsztatach posrebrzaliśmy probówki i wykonywaliśmy doświadczenia z ciekłym azotem.

Stanisława Dudek