18 września podczas 60 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego uczniowie klasy 3d oddz. gimnazjalnego otrzymali OSKARA za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym pt. „Wykorzystanie dorobku naukowego Marii Skłodowskiej-Curie w nauce i w życiu codziennym”. Chłopcy zrealizowali film pt.: „Rad i polon w medycynie”. W nagrodę 7 października spędzą dzień na planie filmowym i może zagrają w filmie realizowanym przez Tako Media Sp. z o.o. Sp. k.

Stanisława Dudek