Biblioteka szkolna rusza z akcją „Książka miesiąca”. Raz w miesiącu podamy tytuł książki, którą należy przeczytać w ciągu 30 dni. Następnie prawidłowo rozwiązać test dotyczący treści utworu i czekać na nagrodę.
Szczegóły:
– panie bibliotekarki będą co miesiąc podawały jeden tytuł (informacja będzie umieszczana na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej),
– uczeń czyta książkę,
– zapisuje się na „Test” u p. Pauliny Kondek (osobiście lub poprzez Dziennik elektroniczny Librus),
– rozwiązuje test (termin „Testu” będzie ustalany z miesięcznym wyprzedzeniem, uczeń będzie rozwiązywał „Test” w bibliotece szkolnej),
– uczeń z najwyższą ilością punktów otrzyma upominek,
– konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. I – VII.

Start 21.10.2017:
– w tym miesiącu czytamy książkę „Charlie i fabryka czekolady” R. Dahla,
– osoby, które chcą wziąć udział w „Teście 1”, muszą zgłosić się do p. Kondek (najpóźniej do 17.11.),
„Test 1” odbędzie się 21.11. na 6 lekcji w bibliotece szkolnej.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy – panie z biblioteki