1 grudnia grupa uczniów z klasy 3 D (oddzialy gimnazjalne) gościnnie brała udział w spotkaniu naukowym z cyklu:”Wrocławskie Kolokwia Etnolingwistyczne” w Pracowni Lingwistyki Antropologicznej IFP UWR. Podczas wykładu prof. Adam Głaz wygłosił wykład pt.: „Lubelska etnolingwistyka a zachodnia lingwistyka kulturowa”. Ujął nas nie tylko wyjątkowy, fascynujący i  bogaty intelektualnie charakter wykładu profesora, który jest jednym z najwybitniejszych polskich etnolingwistów, ale także epokowy oraz wyróżniający się wykwintnością styl sali W. Nehringa na pl. Nankiera 15 b. Po takiej uczcie intelektualno-duchowej dopełnieniem była wizyta i degustacja na Jarmarku Świątecznym, gdzie uczniowie przypomnieli sobie o tradycjach świątecznych.

Dominika Folmer