Zapraszamy uczniów klas IV-VI do udziału w konkursie języka angielskiego.
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty, a Organizatorem konkursu jest:Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. St. Tołpy we Wrocławiu we współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Etap szkolny odbedzie się: 9 stycznia 2018 r.

Etap II odbędzie się 16 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej nr 90 im. prof. St. Tołpy we Wrocławiu.

Finał konkursu 12 kwietnia 2018r. SP nr 90.

Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie (przez rodziców/ opiekunów prawnych) karty zgłoszenia. Należy ją pobrać u pani Zgud – Pawelec lub pani Osiniak.

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie 14 grudnia 2017r.

 Regulamin konkursu

Edyta Zgud-Pawelec