Od 1 lutego do końca drugiego semestru wybrane klasy II i III-cie oddziałów gimnazjalnych przystąpiły do X Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół w obszarze języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Insta.Ling jest stroną www do nauki słówek języków obcych. Program ma na celu podwyższenie jakości nauczania i zapamiętywania słownictwa podstawowego oraz ponadprogramowego z lekcji oraz monitorowanie systematyczności pracy ucznia i jego postępów w nauce. Program dba również, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia.
Mamy nadzieję, że program sprawi, że nasi uczniowie jeszcze aktywniej będą pracowali na lekcji i wpłynie pozytywnie na motywację naszych uczniów, w szczególności tych, którzy mieli wcześniej problemy z zapamiętywaniem słownictwa.

Dominika Folmer i Małgorzata Marczewska