Grupa 0 b tworzy kącik przyrodniczy. Sadzenie roślin.

Monika Olszewska