Z okazji Dnia Wody dzieci z oddziału przedszkolnego „A” wykonywały różne eksperymenty związane z woda. Sprawdzały, jak można przesuwać pieprz. Dowiedziały się, jak temperatura wody wpływa na szybkość rozpuszczenia różnych substancji oraz sprawdzili krążenie wody w przyrodzie.

Paulina Guzera