Kontynuując tradycję poprzednich lat, także w tym roku szkolnym Rada Rodziców zachęcała do oddawania surowców wtórnych do punktu skupu.
Bardzo się cieszymy, że akcja cieszyła się popularnością wśród Uczniów i Rodziców. Bardzo dziękujemy za przyłączenie się i zachęcamy niezdecydowanych.
Zgodnie z zasadami, Rada Rodziców premiuje 3 pierwsze miejsca w kategorii klas oraz indywidualnie.
W tym roku klasyfikacja klasowa przedstawia się następująco:

I miejsce – kl. 4c
II miejsce – kl. 1a
III miejsce – kl. 5a
Nagrody pieniężne zostaną przekazane bezpośrednio zwycięskim klasom.

Klasyfikacja indywidualna zostanie przedstawiona na apelu, aby nie psuć Zwycięzcom niespodzianki.
Gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłym roku szkolnym!

Surowce oddane po 25.05.2018 zostaną zaliczone na poczet roku następnego.
Punkt skupu znajduje się przy ul. Metalowców 9.

Rada Rodziców przy SP 37