Informacje dotyczące organizacji pracy w roku szkolnym 2018/2019 zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
Na pierwszym spotkaniu we wrześniu wychowawcy klas przekażą niezbędne informacje.