W tym roku szkolnym kl.2c SP bierze udział w projekcie „Lekcje z klasą” stworzonym przez fundację Uniwersytet Dzieci . Rozpoczęliśmy od zajęć na temat „Jak się uczyć koncentracji uwagi?”. Udział w projekcie pozwoli dzieciom nauczyć się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje i dobrze komunikować się ze sobą. Mam nadzieję, że dostarczy uczniom wielu pozytywnych emocji i zintegruje klasę.

Mariola Borkowska