22.05. w klasie 0 „A” odbył się pokaz mody ekologicznej. Celem tego wydarzenia było podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej, propagowanie idei czystego środowiska, zwrócenie szczególnej uwagi dzieci na konieczność ochrony środowiska naturalnego poprzez własną aktywność i właściwe zachowania, tworzenie warunków do podejmowania działalności twórczej, budzenie zainteresowania sztuką poprzez wykonanie strojów i ich pokazanie, rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień poprzez występy przed publicznością. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Paulina Guzera