Paulina Winiarska (3dG), tegoroczna laureatka Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska nie tylko wędruje po Dolnym Śląsku, ale również utrwala jego piękno na fotografiach. Dwie z nich docenili jurorzy Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Mój ulubiony park przypałacowy wiosną” zorganizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych przyznając Paulinie II miejsce i wyróżnienie.
Laureatka odebrała nagrodę na gali zorganizowanej w sercu Doliny Parków i Ogrodów – Bukowcu koło Jeleniej Góry. Gratulacje!

Robert Tomczyk