Od 01.10.2019 w naszej szkole realizowany jest projekt matematyczny „Główka pracuje”, którego autorkami i koordynatorkami są Paulina Guzera – wychowawca klasy I „A” i Magdalena Pietrowicz – wychowawca klasy I „B”. Uczniowie klas I, II i III wykonują zadania projektowe mające na celu:
-rozbudzanie świadomości uczniów, że matematyka jest przydatna w dalszej edukacji i przyszłym życiu,
– rozwijanie logicznego myślenia,
– doskonalenie umiejętności kodowania i odszyfrowywania wiadomości,
– utrwalenie figur geometrycznych,
– rozbudzanie kreatywności, dochodzenie do rozwiązań różnymi sposobami oraz poprzez podejmowanie działań projektowych,
– współdziałanie w grupie projektowej,
– podejmowanie decyzji za siebie i grupę,
– wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się przy realizacji zadań projektowych,
– integracja zespołu klasowego.

Pierwszy zadaniem, które już za nami, było ,”zaszyfrowanie wiadomości”, która miała być związana z hasłem matematycznym. Kodowanie odgrywa istotną rolę, jego głównym założeniem jest to, aby uczniowie rozpoczęli naukę tworzenia poleceń i sekwencji obrazkowych. Efekty działań możemy zobaczyć na wystawie obok sali nr 111. Następnie każda klasa tworzyła kreatywne plakaty związane z odgadniętymi hasłami.
Już w grudniu będziemy wykonywać geometryczne roboty. Zapraszamy do śledzenia naszych działań projektowych.

Paulina Guzera i Magdalena Pietrowicz