Niedawno uczniowie klasy I A mieli okazję brać udział w warsztatach z tabletami. Te dodatkowe zajęcia bardzo się dzieciom spodobały. Uczniowie z zaangażowaniem i w skupieniu tworzyli w aplikacji rezerwat przyrody. Podczas tej lekcji dzieci powtórzyły gatunki drzew, jakie występują w Polsce. Na koniec odbył się multimedialny quiz przyrodniczy. Wszyscy uczestnicy zdobyli  tytuł Małych przyrodników.

Paulina Guzera