Drodzy Rodzice!

Świetlica w tym roku pracuje bez zmian, w godzinach 6:30 – 17:00. Wszyscy, którzy wypełnili wstępną internetową deklarację, mogą korzystać z opieki już od dnia jutrzejszego. Rodzice, którzy tego nie zrobili, zobligowani są do wypełnienia karty świetlicy. Dziecko może korzystać ze świetlicy od dnia dostarczenia karty.
Do 11 września wszyscy rodzice ( również rodzice, którzy wypełniali deklarację internetowo) zobligowani są dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz informacją RODO ( karta do pobrania wraz z drukiem RODO znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica). W rubryce osób upoważnionych do odbioru należy wpisać serię i numer dowodu osoby upoważnionej.
Zasady w czasie pandemii:
– odbiór dziecka odbywa się bocznym wejściem do świetlicy ( od placu zabaw),
– w karcie zgłoszenia należy zadeklarować godziny odbioru dziecka wg Państwa potrzeb: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00. Dziecko należy odebrać w wyznaczonej godzinie.

W związku ze zmianami w organizacji pracy szkoły w czasie pandemii dzieci świetlicowe będą korzystały z obiadów w godz: 12:10, 12:15, 13:10, 13:20, 14:10, 14:20. Planuję, aby w pierwszej kolejności szli uczniowie klas 1, następnie, 2 i 3. To ułatwi Państwu podjęcie decyzji o wyborze godziny odbioru.

W razie pytań jestem dostępna w szkole w poniedziałki i środy 9:00 – 13:30 lub telefonicznie 71 798 68 50. W pozostałe dni jestem z grupą.

Kierownik świetlicy – Marlena Baran