W dniu 18.09.2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Szkolnej Rady Rodziców.

Informujemy, iż w roku szkolnym 2020/2021 w skład Prezydium Rady Rodziców przy SP nr 37 we Wrocławiu zostali wybrani:
Lidia Walasek – Przewodnicząca
Piotr Hulewicz – Wiceprzewodniczący
Joanna Jędrzejewska – Sekretarz
Mariola Jaworska-Brusiło – Skarbnik

W najbliższych dniach na stronie szkoły umieścimy Biuletyn Rady Rodziców, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje z pierwszego spotkania Szkolnej Rady Rodziców.

Informacje w sprawie ubezpieczenia NNW zostaną wkrótce podane na stronie szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny Librus.
Ubezpieczenie będzie obowiązywało od 01.09.2020 r.

Bardzo dziękujemy wszystkim przedstawicielom klas za tak liczne przybycie na spotkanie oraz Pani Dyrektor Katarzynie Cichosz i Pani Kierownik Marcie Braszka za udział w zebraniu.

W imieniu Prezydium Rady Rodziców
Lidia Walasek