Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły: dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych, samych wzorowych uczniów oraz odporności w tym trudnym czasie!

Rada Rodziców przy SP 37