W imieniu Rady Rodziców chciałabym poinformować, iż od dnia 01.02.2021 r. Pani Joanna Jędrzejewska obecnie Sekretarz RR przestaje pełnić swoją funkcję w Radzie, co związane jest ze zmianą szkoły.

W imieniu całej społeczności szkolnej chciałabym serdecznie podziękować Pani Joannie za wszystkie lata pracy na rzecz naszej szkoły jako przedstawiciela Prezydium Rady Rodziców.

Dziękujemy za wszystkie pomysły i ich realizację, za chęci, walkę i konsekwencję w działaniu, za biuletyny i całą współpracę.

Życząc wszystkiego najlepszego!

Lidia Walasek
Przewodnicząca Rady Rodziców