Miło nam poinformować, że nasza Szkoła przystąpiła do programu „Myślę pozytywnie”, który jest prowadzony przez Fundację Instytutu Edukacji Pozytywnej.
„Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat.
Program ma odpowiadać na potrzeby współczesnego, rozwijającego się społeczeństwa, w którym istotne staje się wspieranie zdrowia i potencjału psychicznego dzieci i młodzieży, w szczególności w obliczu wielu nowych zagrożeń, wynikających z postępu cywilizacyjnego.
Celem jest uświadomienie osobom dorosłym mającym wpływ na rozwój dzieci i młodzieży, jak ważne jest kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne i rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
Program będzie realizowany w roku 2021, w trakcie którego będziemy wykonywać comiesięczne zadania z takich obszarów, jak: uważność, dobre słowo, stres, mediacja czy komunikacja bez przemocy.
Więcej informacji o instytucie znajduje się pod linkiem https://instytutep.pl/

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej